Download

Các bạn có thể tải 1 trong 2 link phía dưới

Link Download Shaiya Friend Link Dự phòng Shaiya Friend

Nếu máy tính của bạn chưa cài .NET Framework 3.5 trở lên thì bạn hãy tải theo link dưới và cài đặt

Link Download .NET Framework 3.5